Hệ thống Giáo dục Bậc cao tại Mỹ: Cấp Bậc Học

2019-10-01T16:41:28+00:00

Hệ thống giáo dục Mỹ có nhiều lựa chọn ngành học cho sinh viên quốc tế.  Khi chọn trường học, điều quan trọng là phải tìm hiểu kỹ hệ thống giáo dục Mỹ. Tìm hiểu kỹ, sinh viên sẽ có quyết định đúng đắn và phù hợp hơn.

Cấp bậc đầu tiên: Đại Học

Thường sinh viên mất bốn năm để lấy bằng cử nhân. Sinh viên có thể học Cử nhân qua trường cao đẳng cộng đồng hoặc Đại học bốn năm. Hai năm đầu, sinh viên phải học nhiều khóa cơ bản khác nhau như: văn học, khoa học, khoa học xã hội, nghệ thuật, lịch sử…nhằm tích lũy kiến thức nền tảng. Nếu học tại Cao đẳng cộng đồng hai năm đầu chương trình học cơ bản, sinh viên sẽ lấy bằng chuyển tiếp Associate of Arts (AA) sau đó lên trường đại học hoặc cao đẳng hệ bốn năm.

“Môn chính” là ngành học mà sinh viên lựa chọn. Ví dụ, ngành học chính là báo chí, sinh viên sẽ lấy bằng cử nhân báo chí. Sinh viên sẽ phải học một vài khóa học bắt buộc cho ngành học đáp ứng yêu cầu ngành. Sinh viên phải lựa chọn ngành học chính khi bắt đầu học năm thứ ba tại trường.

Sinh viên có thể thay đổi ngành học chính bất cứ lúc nào. Việc thay đổi ngành học chính khi học đại học là hoàn toàn bình thường đối với sinh viên Mỹ. Thường sinh viên sẽ phát hiện một ngành nào đó họ xuất sắc hoặc thích thú. Hệ thống giáo dục Mỹ rất linh hoạt. Cần lưu ý, thay đổi ngành học sẽ phải học nhiều môn hơn, tốn nhiều thời gian và chi phí.

Cấp bậc thứ hai: Thạc sĩ

Sau đại học là thạc sĩ. Đây là sự cần thiết cho các vị trí chủ chốt trong khoa học thư viện, kỹ thuật, hành vi sức khỏe và giáo dục. Ngoài ra, sinh viên ở một số nước chỉ được chấp nhận học ở nước ngoài với bậc cao học. Sinh viên nên tìm hiểu thông tin liệu có cần kinh nghiệm làm việc ở trong nước trước khi nộp đơn học cao học ở Mỹ.

Chương trình cao học thường do một phòng ban ở trường đại học quản lý riêng. Để được nhận học, sinh viên cần phải có điểm GRE (graduate record examination). Chương trình cao học khác có thể yêu cầu các bài kiểm tra khác như LSAT khi nộp đơn vào trường luật. GRE hay GMAT cho trường đào tạo kinh doanh, và MCAT cho trường y.

Các chương trình cao học lấy bằng Thạc sĩ thường hoàn thành trong vòng một hoặc hai năm. MBA (thạc sĩ quản trị kinh doanh) là một chương trình phổ biến thường hoàn thành trong hai năm. Các chương trình thạc sĩ khác như báo chí, chỉ yêu cầu một năm. Chương trình thạc sĩ được giảng dạy trong lớp học. Sinh viên phải viết “bài luận thạc sĩ” hoặc hoàn thành một “dự án thạc sĩ”.

Cấp bậc thứ ba:Tiến sĩ

Sau thạc sĩ là bước khởi đầu trước khi học lên bằng PhD (tiến sĩ). Ở nhiều trường, sinh viên có thể học thẳng lên bằng tiến sĩ mà không cần có bằng thạc sĩ. Tuy nhiên, sinh viên phải dành 3 năm hoặc có thể 5-6 năm để hoàn thành bằng tiến sĩ. Hai năm đầu lên lớp và dự hội thảo.

Ít nhất sẽ dành một năm để nghiên cứu và viết luận án. Bài nghiên cứu phải thể hiện quan điểm, thiết kế hoặc nghiên cứu mới chưa được phát hành trước đây. Luận án tiến sĩ là cuộc thảo luận và tóm tắt những nghiên cứu hiện tại về một chủ đề với yêu cầu đọc hiểu hai ngôn ngữ và dành phần lớn thời gian “tại một nơi” để vượt qua kỳ thi chấp nhận vào chương trình tiến sĩ và kỳ thi hùng biện về đề tài tiến sĩ.

Đặc điểm của Hệ Thống Giáo Dục Mỹ Bậc cao

MÔI TRƯỜNG LỚP HỌC

Lớp học có thể có quy mô lớn với hàng trăm sinh viên hoặc sĩ số nhỏ và hội thảo (thảo luận trong lớp) với chỉ một vài sinh viên. Môi trường lớp học tại trường đại học Mỹ rất năng động. Sinh viên cần chia sẻ kinh nghiệm, tranh luận, thảo luận trong lớp và thuyết trình trước lớp. Sinh viên sẽ nhận thấy đó là những trải nghiệm thú vị nhất trong hệ thống giáo dục Mỹ.

Hàng tuần, giảng viên sẽ yêu cầu sinh viên đọc sách giáo khoa và các ấn phẩm khác. Sinh viên cập nhật thông tin qua việc đọc và làm bài tập. Mục đích giúp sinh viên tham gia thảo luận trong lớp và hiểu bài giảng. Một số chương trình cấp bằng cũng yêu cầu sinh viên dành thời gian trong phòng thí nghiệm.

GIẢNG VIÊN

Giảng viên là người cho điểm sinh viên tham gia lớp học. Điểm được tính dựa trên:

  • Mỗi giảng viên sẽ có yêu cầu khác nhau về đóng góp của sinh viên trong lớp học. Họ khuyến khích sinh viên tham gia thảo luận trong lớp, đặc biệt là các buổi hội thảo.
  • Quá trình học thường có bài Kiểm tra giữa kỳ và Kiểm tra cuối kỳ.
  • Sinh viên phải nộp bài nghiên cứu hoặc báo cáo kỳ, báo cáo thí nghiệm đánh giá cuối kỳ.
  • Có thể là bài kiểm tra ngắn hoặc bài đố nhanh. Đôi khi giảng viên yêu cầu làm bài “đố nhanh” mà không báo trước. Kiểm tra dạng này không chiếm tỷ lệ lớn trong tổng điểm số. Nó chỉ khuyến khích sinh viên tham gia lớp học và làm bài tập về nhà.

TÍN CHỈ

Mỗi một môn sẽ tương đương số tín chỉ nhất định hoặc số giờ tín chỉ. Số tín chỉ tương đương với số giờ sinh viên lên lớp cho môn học đó mỗi tuần. Một môn học khoảng 4-5 tín chỉ.

Chương trình toàn thời gian ở hầu hết các trường có 12 đến 15 giờ tín chỉ (4-5 môn/học kỳ). Sinh viên phải hoàn thành số lượng tín chỉ nhất định trước khi tốt nghiệp. Sinh viên quốc tế phải tham gia khóa học toàn thời gian trong suốt học kỳ.

CHUYỂN TIẾP

Nếu sinh viên đăng ký học một trường khác trước khi tốt nghiệp, số tín chỉ đã học sẽ được bảo lưu. Sinh viên có thể chuyển tiếp sang trường khác đảm bảo tốt nghiệp đúng thời gian.

CÁC HÌNH THỨC GIÁO DỤC BẬC CAO TẠI MỸ

1. Trường Cao đẳng và Đại học công lập

Trường cao đẳng, đại học của Bang được hỗ trợ, điều hành bởi chính quyền địa phương hoặc bang. Mỗi bang trong số 50 bang của Mỹ có ít nhất một trường đại học công lập và nhiều trường cao đẳng bang. Phần lớn các trường đại học công lập có tên của bang, hoặc từ “bang” trong tên trường. Ví dụ, Trường Đại Học bang Washington và Trường Đại Học Michigan.

2. Trường Cao đẳng hoặc Đại học tư

Các trường này được tư nhân điều hành thay vì cơ quan chính quyền bang. Học phí của các trường tư thường sẽ cao hơn học phí trường công lập. Thường trường tư sẽ có quy mô nhỏ hơn so với trường công lập.

Các trường cao đẳng và đại học liên kết với tôn giáo là trường đại học tư. Các trường đại học này sẽ tiếp nhận sinh viên từ tất cả các tôn giáo khác nhau. Cũng có một số ít trường muốn tiếp nhận sinh viên theo học có cùng tôn giáo với.

3. Trường Cao đẳng Cộng đồng

Trường có hệ hai năm cấp bằng associate (có thể chuyển tiếp) và các chứng chỉ. Bằng gồm 2 loại: Bằng chuyển tiếp lên đại học và Chứng chỉ giúp sinh viên bắt đầu làm việc. Bằng chuyển tiếp lên đại học thường là bằng associate nghệ thuật hoặc khoa học. Bằng không chuyển tiếp được là bằng associate khoa học ứng dụng và chứng nhận hoàn thành chương trình.

Sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng cộng đồng phần lớn chuyển tiếp lên trường cao đẳng hoặc đại học hệ bốn năm. Vì có thể chuyển điểm từ trường cao đẳng cộng đồng để lấy bằng cử nhân trong vòng hai năm tiếp theo. Nhiều trường cũng có chương trình anh ngữ hoặc tiếng Anh chuyên sâu giúp sinh viên chuẩn bị vào đại học.

4. Học viện Công nghệ

Học viện công nghệ là trường đại học hệ bốn năm chuyên về khoa học và công nghệ. Một số trường có chương trình cao học hoặc các khóa đào tạo ngắn hạn.

Nguồn Study USA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave A Comment