/Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi
Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi 2018-06-21T09:16:21+00:00

TẦM NHÌN

dau-nhay-tssacTrở thành một hệ sinh thái tổ chức giáo dục hàng đầu được công nhận về giáo dục chất lượng.dau-nhay-dong-tssac

SỨ MỆNH

 • Cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục liên tục

 • Cung cấp sản phẩm giáo dục chất lượng phù hợp với nền tảng sự nghiệp tương lai

 • Đưa ra định hướng sơ khởi cho sự phát triển toàn diện về sau

 • Cung cấp dịch vụ xuất sắc

 • Đảm bảo tính bền vững về tài chính và sự uy tín

 • Thiết lập và duy trì quan hệ uy tín với các đối tác

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

S.
Sincerity
Chân thành

P.
Professionalism
Chuyên nghiệp

I.
Integrity
Chính trực

R.
Respectful
Tôn trọng

I.
Innovativeness
Sáng tạo

T.
Trustworthiness
Tin cậy

VĂN HÓA CỦA CHÚNG TÔI

 • Chúng ta là một gia đình.

 • Giáo dục là sự cho đi và đóng góp vào xã hội.

 • Một môi trường giáo dục tốt sẽ tạo ra những nhân tài mới.

BẢO ĐẢM DỊCH VỤ

 • Chúng tôi đảm bảo về trình độ và chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên.

 • Chúng tôi đảm bảo về sự chuyên nghiệp, trách nhiệm, thái độ tận tâm của đội ngũ nhân viên

 • Chúng tôi đảm bảo các khóa học chất lượng thông qua sự tiếp nhận phản hồi và cải tiến liên tục.