A-LEVEL

KHÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KỲ THI GCE ‘A’ CỦA SINGAPORE-CAMBRIDGE

Khóa học này nhằm chuẩn bị cho học sinh bước vào kì thi Singapore – Cambridge GCE (Advanced Level). GCE ‘A’ Level  là bằng cấp được công nhận rộng rãi và được chấp nhận đầu vào hệ cử nhân trên toàn thế giới, bao gồm những trường đại học uy tín và hàng đầu ở Singapore, Úc, Canada, New Zealand, Anh, Mĩ và châu Âu.

Thời gian chương trình học

 10 tháng hoặc 24 tháng

Từ thứ 2 đến thứ 6 (9h sáng -> 3h50 chiều), bao gồm giờ giải lao

Yêu cầu nhập học

Học sinh phải từ 17 tuổi trở lên tính đến ngày 1 tháng 1 của năm đi thi.

Học sinh phải hoàn thành chương trình học lớp 11 hoặc trình độ tương đương ở nước sở tại, chương trình học lớp 10 hoặc tương đương ở nước sở tại để tham gia vào khóa học 24 tháng.

Học sinh quốc tế được khuyến khích có trình độ tiếng Anh tương đương IELTS 6.0 hoặc TOEFL iBT 80.

Hạn chót đăng kí: 4 tuần trước khóa học

Chương trình học sắp tới

Tháng 1 và tháng 10

Nội dung khóa học

  • Tiếng Anh
  • Toán
  • Vật Lý
  • Hóa học
  • Kinh tế học

Phí chương trình (bằng đô la Singapore)

  • Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018

  • Học sinh quốc tế (học sinh có Visa du học)

Chuyên ngành khoa học (10 tháng)

CÁC MỤC HỌC PHÍ

GIÁ TIỀN

Học Phí

$12,738

Phí Bảo Hiểm Y Tế

$100.00

Lệ Phí Quản Trị Hành Chính

$600.00

Lệ Phí Xét Hồ Sơ

$500.00

Phòng Thí Nghiệm

$600.00

Sách Giáo Khoa, Giáo Trình

$600.00

Phí Bảo Vệ Chương Trình

$189.23

Phí Đăng Ký Nhập Học

$500.00

Thuế Dịch vụ 7%

$1,107.91

TỔNG

$16,935.14

 

Chuyên ngành thương mại (10 tháng)

CÁC MỤC HỌC PHÍ

GIÁ TIỀN

Học Phí

$12,738.00

Phí Bảo Hiểm Y Tế

$100.00

Lệ Phí Quản Trị Hành Chính

$600.00

Lệ Phí Xét Hồ Sơ

$500.00

Phòng Thí Nghiệm

$0.00

Sách Giáo Khoa, Giáo Trình

$600.00

Phí Bảo Vệ Chương Trình

$181.73

Phí Đăng Ký Nhập Học

$500.00

Thuế Dịch vụ 7%

$1,065.38

TỔNG

$16,285.11

 

Chuyên ngành khoa học (24 tháng)

CÁC MỤC HỌC PHÍ

GIÁ TIỀN

Học Phí

$25,355.00

Phí Bảo Hiểm Y Tế

$200.00

Lệ Phí Quản Trị Hành Chính

$600.00

Lệ Phí Xét Hồ Sơ

$750.00

Phòng Thí Nghiệm

$900.00

Sách Giáo Khoa, Giáo Trình

$800.00

Phí Bảo Vệ Chương Trình

$357.56

Phí Đăng Ký Nhập Học

$500.00

Thuế Dịch vụ 7%

$2062.38

TỔNG

$31,524.94

 

Chuyên ngành thương mại (24 tháng)

CÁC MỤC HỌC PHÍ

GIÁ TIỀN

Học Phí

$25,355.00

Phí Bảo Hiểm Y Tế

$200.00

Lệ Phí Quản Trị Hành Chính

$600.00

Lệ Phí Xét Hồ Sơ

$750.00

Phòng Thí Nghiệm

$0.00

Sách Giáo Khoa, Giáo Trình

$800.00

Phí Bảo Vệ Chương Trình

$346.31

Phí Đăng Ký Nhập Học

$500

Thuế Dịch vụ 7%

$1,998.59

TỔNG

$30,549.9