2013

Trở thành đối tác của Trường Đại học Kinh doanh Quốc tế (UBIS – University of Business & International Studies) bằng việc ký kết thành công hợp tác tuyển sinh với Trường UBIS tại Châu Á.

2014

Thành lập chi nhánh tại Bình Dương và Vũng Tàu.

2015

Ký kết thành công hợp tác tuyển sinh với Học viện Quản lý các dự án giáo dục (IIBN)Học viện Quản lý và Luật St. Petersburg (SPIGL) tại Nga.

2016

Thành lập chi nhánh Cần Thơ.

2018

Thành lập chi nhánh Hà Nội.

Ngày 17/05/2018, TSSAC ký kết thành công hợp tác tuyển sinh cùng SSTC Institute với chương trình “Du học Công lập Singapore.

2019

Tháng 1/2019

Thành lập chi nhánh Đà Nẵng.