AEIS

CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI AEIS TẠI SINGAPORE

Các khóa học này được thiết kế nhằm chuẩn bị cho học sinh quốc tế nhập học vào các trường tiểu học và trung học ở Singapore. Học sinh sẽ được dạy tiếng Anh và Toán để chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh AEIS và S-AEIS (AEIS bổ sung). Học sinh đậu kì thi AEIS hoặc S-AEIS sẽ được nhập học vào một trong những trường công lập của Singapore.

Thời gian học

06 tháng & 03 tháng

Từ thứ hai đến thứ sáu (9h sáng => 3h50 chiều), bao gồm giờ nghỉ giải lao và nghỉ trưa.

Khai giảng khóa học

Khóa 06 tháng: 4/2019

Khóa 03 tháng: 6/2019

Điều kiện tham gia chương trình

ĐỘ TUỔI (TÍNH TỪ 01/01 NĂM NHẬP HỌC)

ĐIỀU KIỆN ĐẦU VÀO

Primary 2 (7 – 9 tuổi)

Hoàn thành Lớp 1 VN

Primary 3 (8 – 10 tuổi)

Hoàn thành Lớp 2 VN

Primary 4 (9 – 11 tuổi)

Hoàn thành Lớp 3 VN

Primary 5 (10 – 12 tuổi)

Hoàn thành Lớp 4 VN

Secondary 1 (12 – 14 tuổi)

Hoàn thành Lớp 6 VN

Secondary 2 (13 – 15 tuổi)

Hoàn thành Lớp 7 VN

Secondary 3 (14 -16 tuổi)

Hoàn thành Lớp 8 VN

Học sinh sẽ phải thực hiện bài Test đầu vào do Trường SSTC Singapore tổ chức và số điểm tổng trên 30% là đạt yêu cầu tham gia chương trình luyện thi.

Phí chương trình (bằng đô la Singapore)

Lệ phí có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.

 

06 tháng

CÁC MỤC HỌC PHÍ

GIÁ TIỀN

Học Phí

$6985

Phí Bảo Hiểm Y Tế

$100.00

Lệ Phí Quản Trị Hành Chính

$600.00

Lệ Phí Xét Hồ Sơ

$300.00

Sách Giáo Khoa, Giáo Trình

$275.00

Phí Bảo Vệ Chương Trình

$103.25

Phí Đăng Ký Nhập Học

$500.00

Thuế Dịch vụ 7%

$620.43

TỔNG

$9483.68

 

03 tháng

CÁC MỤC HỌC PHÍ

GIÁ TIỀN

Học Phí

$3,783.54

Phí Bảo Hiểm Y Tế

$100.00

Lệ Phí Quản Trị Hành Chính

$600.00

Lệ Phí Xét Hồ Sơ

$300.00

Sách Giáo Khoa, Giáo Trình

$275.00

Phí Bảo Vệ Chương Trình

$63.23

Phí Đăng Ký Nhập Học

$500.00

Thuế Dịch vụ 7%

$393.52

TỔNG

$6,015.297