ENGLISH COURSE

KHÓA HỌC TIẾNG ANH (NGẮN HẠN)

Khóa học này phù hợp cho học sinh muốn cải thiện tiếng Anh trong kỳ nghỉ ngắn ở Singapore. Khóa học ngắn hạn này giúp học sinh cải thiện trình độ tiếng Anh ở kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và sử dụng phương pháp học tiếng Anh SSTC F.L.A.M.E cho học viên không phải người bản xứ. Vì khóa học chỉ dưới 4 tuần, nên học sinh không cần “student pass”. Học sinh chỉ cần đến Singapore như khách du lịch và đáp ứng yêu cầu thị thực cần thiết.

Thời lượng chương trình

Khóa học 1, 2, 3 hoặc 4 tuần

Các lớp học từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9h25 sáng tới 4h15 chiều (bao gồm giờ giải lao)

Phương thức giảng dạy

Việc học diễn ra trong môi trường lớp học. Phương pháp giảng dạy bao gồm những bài giảng trên lớp, những lớp dạy kèm tương tác, và các hoạt động trong lớp khác.

Yêu cầu nhập học

Không có yêu cầu nhập học. Trước khi bắt đầu khóa học, học sinh sẽ trải qua bài kiểm tra xếp lớp để xác định trình độ tiếng Anh và được chỉ định trình độ phù hợp dựa trên kết quả.

Tiêu chí đánh giá chuyên cần

Tất cả học sinh cần phải tham dự ít nhất 75 % các tiết học để đủ điều kiện chứng nhận chuyên cần

Tiêu chí tốt nghiệp

Không

Đánh giá / Kiểm tra

Không

Ngày khai giảng

Ngày khai giảng

MỖI THỨ HAI

Trừ khi trùng với ngày nghỉ của trường, ngày nghỉ lễ

Ngày kết thúc

THỨ SÁU

Trừ khi trùng với ngày nghỉ của trường, ngày nghỉ lễ, phụ thuộc vào thời lượng khóa học (1, 2, 3 hoặc 4 tuần) kể từ ngày khai giảng

Phí chương trình (tính bằng đô la Singapore)

  • Lệ phí có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.

CÁC MỤC HỌC PHÍ

GIÁ TIỀN

Học Phí

$440.00

Phí Hành Chính

$120.00

Phí Bảo Vệ Chương Trình

Miễn phí

Thuế Dịch vụ 7%

$39.20

TỔNG

$599.20

CÁC MỤC HỌC PHÍ

GIÁ TIỀN

Học Phí

$825.00

Lệ Phí Quản Trị Hành Chính

$190.00

Phí Bảo Vệ Chương Trình

miễn phí

Thuế Dịch vụ 7%

$71.05

TỔNG

$1,086.05

CÁC MỤC HỌC PHÍ

GIÁ TIỀN

Học Phí

$1,210.00

Lệ Phí Quản Trị Hành Chính

$260.00

Phí Bảo Vệ Chương Trình

miễn phí

Thuế Dịch vụ 7%

$102.9

TỔNG

$1,572.9

CÁC MỤC HỌC PHÍ

GIÁ TIỀN

Học Phí

$1,595

Lệ Phí Quản Trị Hành Chính

$330

Phí Bảo Vệ Chương Trình

miễn phí

Thuế Dịch vụ 7%

$134.75

TỔNG

$2,059.75