CAMBRIDGE IGCSE

IGCSE là một chương trình trung học quốc tế được kiểm tra nghiêm ngặt bởi Cambridge Assessment International Education. Cambridge IGCSE là bằng cấp quốc tế phổ biến nhất thế giới dành cho trẻ em từ 14 đến 16 tuổi. Học viện quốc tế SSTC có các khóa học từ Lớp 7 đến Lớp 10 giúp học sinh có thể lấy được chứng chỉ Cambridge International General Certificate of Secondary Education (IGCSE).

Cambridge IGCSE là một nền tảng tuyệt vời để nghiên cứu sâu hơn, bao gồm Cambridge International AS & A Level, Cambridge Pre-U, International Baccalaureate Diploma và 16 con đường khác như Pearson BTEC Level 3 Diplomas được giảng dạy tại SSTC. Học sinh có trình độ IGCSE có thể tiếp tục học bậc giáo dục sau trung học tại Singapore hoặc ở nước ngoài.

Một tính năng độc đáo của Chương trình giảng dạy IGCSE của SSTC International Academy là bao gồm chương trình Giáo dục Nhân cách & Lifeskills nhằm mục đích đưa học sinh trở thành những cá nhân có nhân phẩm tốt, có những kĩ năng sống thiết yếu giúp củng cố khả năng vượt qua thử thách, trang bị kiến thức và năng lực để trở thành các nhà lãnh đạo.

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH HỌC

12 tháng mỗi năm/ Cấp độ (bao gồm các ngày nghỉ lễ và nghỉ giữa các kì học)

Lịch học: Thứ Hai đến thứ Sáu (8:45 sáng – 3:40 chiều), nghỉ giải lao (không bao gồm các Hoạt động ngoại khóa, sẽ được thực hiện hàng tuần trong tối thiểu 1,5 giờ mỗi đợt).

YÊU CẦU NHẬP HỌC

Đối với Lớp 7: 12 tuổi kể từ ngày 31 tháng 12 của năm học mà học sinh đang theo học. Phải “Pass” môn tiếng Anh Lớp 6 và hoàn thành Lớp 6 hoặc tương đương tại các quốc gia tương ứng.

Đối với Lớp 8: 13 tuổi kể từ ngày 31 tháng 12 của năm học mà học sinh đang theo học. Phải “Pass” môn tiếng Anh Lớp 7 và hoàn thành Lớp 7 hoặc tương đương tại các quốc gia tương ứng.

Đối với Lớp 9: 14 tuổi kể từ ngày 31 tháng 12 của Năm học mà học sinh đang theo học Phải “Pass” môn tiếng Anh Lớp 8 và hoàn thành Lớp 8 hoặc tương đương tại các quốc gia tương ứng.

Đối với năm thứ 10: 15 tuổi kể từ ngày 31 tháng 12 của năm học mà học sinh đang theo học. Phải “Pass” môn tiếng Anh Lớp 9 và hoàn thành Lớp 9 hoặc tương đương tại các quốc gia tương ứng.

Sau khi nộp đơn, học sinh có thể phải làm bài Kiểm tra năng lực đầu vào bao gồm các môn tiếng Anh và Toán để xác định mức độ phù hợp với trình độ mà mình dự định đăng ký. Học sinh sẽ được tư vấn cấp độ phù hợp tùy thuộc vào số điểm đạt được.

THỜI GIAN NHẬP HỌC

Tháng 9 năm 2019. Học sinh mới cũng có thể được xem xét nhập học trong Học kỳ 2 (tháng 1 năm 2019), tùy thuộc vào các suất trống và kết quả học tập.

CÁC MÔN HỌC/ MODULES

+ Các môn học trong chương trình Lớp 7 và Lớp 8:

+ Lớp 9 và Lớp 10 sẽ học theo các ban. Các môn học trong chương trình Lớp 9 và Lớp 10

THÔNG TIN CHI PHÍ (cho mỗi năm học)

  • Thông tin có hiệu lực từ 18/11/2018

Lớp 7 – Lớp 8

Học phí

S$11,980.00

Bảo hiểm tai nạn và nằm viện

S$100.00

Phí hành chính

S$800.00

Phí đánh giá

S$500.00

Phí phòng Lab thí nghiệm khoa học

S$600.00

Phí sách vở tài liệu học

S$800.00

Phí hoạt động ngoại khóa hàng năm

S$800.00

Phí bảo vệ khóa học

S$194.75

Phí đăng kí (không hoàn lại)

S$500.00

Thuế hàng hóa và dịch vụ (7%)

S$1,139.23

Tổng cộng

 

S$17,413.98

Lớp 9 – Lớp 10

Học phí

S$11,980.00

Bảo hiểm tai nạn và nằm viện

S$100.00

Phí hành chính

S$800.00

Phí đánh giá

S$500.00

Phí phòng Lab thí nghiệm khoa học

S$900.00

Phí sách vở tài liệu học

S$1200.00

Phí hoạt động ngoại khóa hàng năm

S$800.00

Phí bảo vệ khóa học

S$203.50

Phí đăng kí (không hoàn lại)

S$500.00

Thuế hàng hóa và dịch vụ (7%)

S$1188.85

Tổng cộng

 

S$18,172.35

 

CÁC CHI PHÍ LIÊN QUAN KHÁC

CHI PHÍ LIÊN QUAN

SỐ TIỀN

Đồng phục

S$550.00

Phí làm lễ Tốt nghiệp

S$400.00

Các khoản phí đóng góp khác

(số tiền phải theo tỷ lệ của SSTC IA để thông báo khi áp dụng)

Lưu ý: Các khoản phí trên không bao gồm bất kỳ khoản phí nộp cho bên thứ ba nào (các tổ chức/ cơ quan bên ngoài), chẳng hạn như Lệ phí thi Cambridge IGCSE.