GCE O LEVEL

KHÓA HỌC CHUẨN BỊ CHO KỲ THI GCE ‘O’ CỦA SINGAPORE – CAMBRIDGE

Khóa học này nhằm chuẩn bị cho học sinh bước vào kì thi Singapore-Cambridge GCE (Ordinary Level). GCE “O” Level là yêu cầu đầu vào để được nhận vào các trường cao đẳng và các trường Bách khoa có uy tín ở Singapore. GCE ‘O’ Level cũng là một bằng cấp được đánh giá cao để tham gia vào các khóa học dự bị ở Mĩ, Anh, Úc, Canada, New Zealand, và nhiều quốc gia khác.  Học sinh được khuyến khích nên học 7 môn nếu tham gia kì thi này lần đầu tiên.

Khai giảng khóa học

16 tháng hoặc 24 tháng (mở rộng)

Từ thứ hai đến thứ sáu (9h sáng đến 3h50 chiều) (bao gồm giờ giải lao và nghỉ trưa)

Yêu cầu nhập học

Học sinh phải từ 15 tuổi trở lên tính đến ngày 1 tháng 1 của năm dự thi.

Học sinh phải hoàn thành chương trình học lớp 9 hoặc trình độ tương đương ở nước sở tại.

Học sinh đăng kí chương trình mở rộng phải hoàn thành chương trình lớp 8 hoặc trình độ tương đương ở nước sở tại.

Học sinh quốc tế được khuyến khích nên có trình độ tiếng Anh tương đương với điểm IELTS 5.5 hoặc TOEFL iBT 70.

Hạn chót đăng kí: 4 tuần trước khóa học.

khoa học

  • Toán học
  • Toán bổ trợ
  • Vật lý
  • Hóa học
  • Nguyên lý kế toán
  • Nhân văn (Khoa học Xã hội, Lịch sử) **

(**) Học sinh chọn tham gia kỳ thi Lịch sử thuần túy không thể đăng ký môn học này trong cùng kỳ thi.

Lịch khai giảng

Tháng 6 và tháng 10

Phí chương trình (bằng đô la Singapore)

Lệ phí có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2018.

 

Chương trình tiêu chuẩn (16 tháng)

CÁC MỤC HỌC PHÍ

GIÁ TIỀN

Học Phí

S$17,248.00

Phí Bảo Hiểm Y Tế

S$200.00

Lệ Phí Quản Trị Hành Chính

S$600.00

Lệ Phí Xét Hồ Sơ

S$500.00

Phòng Thí Nghiệm

S$600.00

Sách Giáo Khoa, Giáo Trình

S$600.00

Phí Bảo Vệ Chương Trình

S$246.85

Phí Đăng Ký Nhập Học

S$500.00

Thuế Dịch vụ 7%

S$1434.64

TỔNG

S$21,929.49

 

Chuyên ngành mở rộng (24 tháng)

CÁC MỤC HỌC PHÍ

GIÁ TIỀN

Học Phí

S$22,418.00

Phí Bảo Hiểm Y Tế

S$200.00

Lệ Phí Quản Trị Hành Chính

S$600.00

Lệ Phí Xét Hồ Sơ

S$750.00

Phòng Thí Nghiệm

S$900.00

Sách Giáo Khoa, Giáo Trình

S$800.00

Phí Bảo Vệ Chương Trình

S$320.85

Phí Đăng Ký Nhập Học

S$500.00

Thuế Dịch vụ 7%

S$1854.22

TỔNG

S$28,343.07